test4ware

Anasayfa » test4ware

test4ware

Sanayi 4.0 için durum analizi

test4ware
İlk olarak 2011 yılında Hannover Fuarında (Hannover Messe) kullanılan Sanayi 4.0 kavramı o günden bugüne kadar dünya genelinde başta sektörler olmak üzere
akademiden, medyaya kadar çok geniş bir yelpazede odak gündem haline geldi.

Otomasyonun ötesinde; Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT), Siber-Fiziksel Sistemler (Cyber-Physical Systems), Büyük Veri (Big Data), Bulut (Cloud)
M2M ve benzeri konuları içeren Sanayi 4.0 süreci yakın geleceğin temel üretim paradigmasının temellerini atıyor.

Sanayi 4.0’ın –başta Almanya olmak üzere- AB’de de resmi politika olarak kabul edilmesi ve ABD’nin de bu konuda çok ciddi araştırma faaliyetlerine girişmiş
olması özellikle 1990’ların başından itibaren doğuya kaymış olan üretimin tekrar batıya çekilmesinin hedeflendiğini göstermektedir. Sanayi 4.0 ile birlikte
ucuz işgücüne dayalı rekabet avantajı önemini yitirecekken, Sanayi 4.0’ın çoklu entegre yapısını içselleştirip uygulayamamış ülke ve firmalar giderek
hammadde tedarikçiliği ve geri-dönüşüm rollerine sürüklenecektir.

Firmaların Sanayi 4.0 sürecine geçiş için uygun adımları atmalarının önündeki en önemli engel, firmanın Sanayi 4.0 sürecinin neresinde olduğunun tespitidir.
Firma, mevcut durumunu analiz ederek Sanayi 4.0 sürecinde üstlenebileceği rolleri değerlendirip temel stratejisini oluşturabilir. test4ware Sanayi 4.0
sürecinde firmaların mevcut durumlarının belirlenerek, geliştirmeleri gereken yönlere vurgu yapmaktadır.

test4ware temel olarak Sanayi 4.0 sürecinin gerektirdiği dört temel yetkinlik alanı tanımlamakta (4ware yaklaşımı) ve bu yetkinlik alanlarında firmanın
durumunu ortaya koymaktadır. 4ware yaklaşımının özünü oluşturan dört yetkinlik alanı: Hardware, Software, Netware ve Wetware. Firmalar bu dört yetkinlik
alanındaki konumları ve bu alanların birbiriyle uyumu üzerinden rekabet güçlerinin çerçevesini çizeceklerdir.

test4ware kapsamında dört farklı hizmet sunuyoruz:
1 – Ücretsiz test
www.test4ware.net adresimizde Sanayi ve Hizmet sektörleri için düzenlediğimiz tescilli iki ayrı teste ulaşabilirsiniz. Testlerde 4ware yaklaşımı çerçevesinde
hazırlanan 40 soruya verilecek yanıtlarla firmaların hardware, software, netware ve wetware skorları yanında test4ware skoru ve kısa durum açıklamalarını
içeren rapor ÜCRETSİZ olarak sunulmaktadır. Dünyada tek olan bu öz değerlendirme ile firmanızın Sanayi 4.0 sürecindeki konumunu görerek temel stratejileriniz
için ilk adımı atabilirsiniz.

2 – Değerlendirme Sonucu
Ücretsiz test hizmetimiz ile gerçekleştirdiğiniz öz değerlendirmeyi uzman ekibimizle firmanıza gelerek 4ware Araştırma olarak gerçekleştirebilir, skorlarınızı
fiziki ve dijital ortamlarda sergileyebileceğiniz ve Prof. Dr. Sinan Alçın tarafından imzalı biçimde sunabiliriz.

3- Ayrıntılı Rapor
Öz değerlendirme ve yerinde değerlendirmelerin ötesinde firmanızın test sonucunu ayrıntılı biçimde (ortalama 20 sayfa) görerek temel kırılma noktalarına ilişkin
grafik ve tablolardan yararlanmak için Ayrıntılı Rapor hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı rapor Değerlendirme Sonucunu daiçermektedir.

4- Yol Haritası
Yol Haritası hizmetimiz Ayrıntılı Rapor ve Değerlendirme Sonucunu da içermektedir (Değerlendirme Sonucu için İstanbul dışı ilkeler burada da geçerlidir). Yol
Haritası ile analitik yöntemler ile firmanın Sanayi 4.0 sürecine dönüşümde firmaya özgü benimseyerek harekete geçmesi gereken temel strateji ve hareketler
belirlenerek stratejik plan halinde firmaya sunulmaktadır.

Firmanızın sanayi 4.0 konumunu ücretsiz olarak tespit etmek için sektörünüzü seçerek teste başlayınız.

error: Veriler Korunmaktadır.