null

Hardware

Firmaların, sanayi 4.0 sürecinde sahip olması gereken üretim sistemleri bütününe işaret etmektedir.
null

Software

Sanayi 4.0 sürecinde firmaların ihtiyaç duyduğu sanal entegrasyon araçları.
null

Netware

Sanayi 4.0 sürecinin temelinde yer alan küresel düzeyde ilişkisellik ve bağlantılılık.
null

Wetware

Sanayi 4.0’ın odağında insan var. Beyin gücündeki dönüşüm ilk hareket noktasıdır.

test4ware

Sanayi 4.0 için Durum Analizi

4ware yaklaşımının temelini oluşturan dört alan:

İlk alan Hardware. Hardware firmaların Sanayi 4.0 sürecinde sahip olmaları gereken üretim sistemleri bütününe işaret etmektedir. CNC tezgahlarından
yapay zekalı robotlara kadar geniş bir yelpaze hardware kapsamındadır.

İkinci alan Software. Online yaşamın hayatımızın tüm alanlarına girdiğini düşünürsek, firmaların Sanayi 4.0 sürecinde tedarikten imalata, depolamadan
satış sonrası servise kadar her aşamada uygun yazılımları kullanması kaçınılmazdır.

Üçüncü alan Netware. Netware Sanayi 4.0’ın belki de en önemli ayırt edici niteliğini oluşturan ilişkisellik ve bağlantılılık unsurlarını içermektedir.
Küresel meta zincirinde firmanın üstleneceği rol, ne yapabildiği yanında yaptığı şeyi sisteme nasıl entegre ettiği ile de ilgilidir.

Son alan Wetware. Sanayi 4.0 tartışmalarının kaçınılmaz olarak en çok dikkat çeken yanı, bu yeni sanayi devriminin insan üzerindeki etkileridir.
Soru genellikle tersten sorulmakta ve “acaba iş ortadan kalkacak mı?” sorusu öne atılmaktadır. İş elbette ortadan kalkmayacak fakat, biçim değiştirecektir
değiştirmektedir. İşgücünün yeni yetkinliklere kavuşması gerekmektedir. Ancak, wetware’ın esas anlamı Sanayi 4.0 sürecinin kaçınılmaz olarak en önemli
parçasını oluşturmasıdır. Sanayi 4.0 sürecinden insanın beyin gücünü ve duygusal edimlerini çıkarttığımızda sistemin işlemesi mümkün olmayacaktır.

error: Veriler Korunmaktadır.