Proje Yazımı Danışmanlığı

Anasayfa » Proje Yazımı Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı

Başarılı projeler için

Proje Yazımı Danışmanlığı

Fikir geliştirme aşamasından, projenin teslimine kadar geçen tüm süreçler için
farklı hizmet paketleri bulunan 4ware Araştırma, ulusal ve uluslararası Ar-Ge
Fonları (TÜBİTAK – TEYDEB, Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi, Horizon 2020,
EUREKA, KOSGEB, Kalkınma Ajansları), İhracat (Ticaret Bakanlığı) Destekleri, AB
Projeleri, Turquality ve Yatırım Teşvikleri konularında danışmanlık ve proje
yazımı ile uçtan uca hizmet verir.

error: Veriler Korunmaktadır.