Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Anasayfa » Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Dönüşüme hazır mısınız?

Sanayi 4.0 Dönüşüm Danışmanlığı

Sanayi 4.0 süreci, firmaların dâhil olma ya da olmama yönünde bir tercihte bulunabilecekleri bir süreç değildir. Geleceğin ekonomilerinde ayakta kalmak ve rekabet avantajı elde etmek için firmaların Sanayi 4.0 dönüşümü hayati nitelikte öneme sahiptir.

Süreç kaçınılmaz olmakla birlikte, süreç dönüşümünün gerçekleştirilmesi titiz ve ayrıntılı bir çalışmayı gerekli kılmaktadır.

4ware yaklaşımı, Sanayi 4.0 sürecindeki yetkinlikleri dört başlıkta toplamaktadır. Bunlar; hardware, software, netware ve wetware.

4ware Araştırma olarak, firmaların Sanayi 4.0 dönüşümü için çalışıyoruz. Firma durum analizleri, yol haritası, Sanayi 4.0 stratejik planı, altyapı dönüşüm haritası ve entegre raporlama ile Sanayi 4.0 dönüşüm danışmanlığının tüm fonksiyonlarını hayata geçiriyoruz.

Sanayi 4.0 konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan Prof. Dr. Sinan Alçın öncülüğündeki kadromuzla; bilimsel, şeffaf, güvenilir ve sonuç odaklı hizmet sağlıyoruz. Geleceğe dönüşümünüzde her adımda yanınızda yer alıyoruz.

Sanayi 4.0 Dönüşüm Danışmanlığı kapsamında firmaların ihtiyaç duyduğu;

  • Üretim altyapısı dönüşümü,
  • Akıllı fabrika sistemleri,
  • ERP dönüşümü,
  • Bütçeleme,
  • Finansal projeksiyon,
  • IoT sistemler,
  • RFID tabanlı üretim ve süreç kontrol altyapıları,
  • İK 4.0 dönüşüm yaklaşımları konularında hizmet üretiyoruz.

test4ware

İlk olarak 2011 yılında Hannover Fuarında (Hannover Messe) kullanılan Sanayi 4.0 kavramı o günden bugüne kadar dünya genelinde başta sektörler olmak üzere
akademiden, medyaya kadar çok geniş bir yelpazede odak gündem haline geldi.

Otomasyonun ötesinde; Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT), Siber-Fiziksel Sistemler (Cyber-Physical Systems), Büyük Veri (Big Data), Bulut (Cloud)
M2M ve benzeri konuları içeren Sanayi 4.0 süreci yakın geleceğin temel üretim paradigmasının temellerini atıyor.

Sanayi 4.0’ın –başta Almanya olmak üzere- AB’de de resmi politika olarak kabul edilmesi ve ABD’nin de bu konuda çok ciddi araştırma faaliyetlerine girişmiş
olması özellikle 1990’ların başından itibaren doğuya kaymış olan üretimin tekrar batıya çekilmesinin hedeflendiğini göstermektedir. Sanayi 4.0 ile birlikte
ucuz işgücüne dayalı rekabet avantajı önemini yitirecekken, Sanayi 4.0’ın çoklu entegre yapısını içselleştirip uygulayamamış ülke ve firmalar giderek
hammadde tedarikçiliği ve geri-dönüşüm rollerine sürüklenecektir.

Firmaların Sanayi 4.0 sürecine geçiş için uygun adımları atmalarının önündeki en önemli engel, firmanın Sanayi 4.0 sürecinin neresinde olduğunun tespitidir.
Firma, mevcut durumunu analiz ederek Sanayi 4.0 sürecinde üstlenebileceği rolleri değerlendirip temel stratejisini oluşturabilir. test4ware Sanayi 4.0
sürecinde firmaların mevcut durumlarının belirlenerek, geliştirmeleri gereken yönlere vurgu yapmaktadır.

test4ware temel olarak Sanayi 4.0 sürecinin gerektirdiği dört temel yetkinlik alanı tanımlamakta (4ware yaklaşımı) ve bu yetkinlik alanlarında firmanın
durumunu ortaya koymaktadır. 4ware yaklaşımının özünü oluşturan dört yetkinlik alanı: Hardware, Software, Netware ve Wetware. Firmalar bu dört yetkinlik
alanındaki konumları ve bu alanların birbiriyle uyumu üzerinden rekabet güçlerinin çerçevesini çizeceklerdir.

test4ware kapsamında dört farklı hizmet sunuyoruz:
1 – Ücretsiz test
www.test4ware.net adresimizde Sanayi ve Hizmet sektörleri için düzenlediğimiz tescilli iki ayrı teste ulaşabilirsiniz. Testlerde 4ware yaklaşımı çerçevesinde
hazırlanan 40 soruya verilecek yanıtlarla firmaların hardware, software, netware ve wetware skorları yanında test4ware skoru ve kısa durum açıklamalarını
içeren rapor ÜCRETSİZ olarak sunulmaktadır. Dünyada tek olan bu öz değerlendirme ile firmanızın Sanayi 4.0 sürecindeki konumunu görerek temel stratejileriniz
için ilk adımı atabilirsiniz.

2 – Değerlendirme Sonucu
Ücretsiz test hizmetimiz ile gerçekleştirdiğiniz öz değerlendirmeyi uzman ekibimizle firmanıza gelerek 4ware Araştırma olarak gerçekleştirebilir, skorlarınızı
fiziki ve dijital ortamlarda sergileyebileceğiniz ve Prof. Dr. Sinan Alçın tarafından imzalı biçimde sunabiliriz.

3- Ayrıntılı Rapor
Öz değerlendirme ve yerinde değerlendirmelerin ötesinde firmanızın test sonucunu ayrıntılı biçimde (ortalama 20 sayfa) görerek temel kırılma noktalarına ilişkin
grafik ve tablolardan yararlanmak için Ayrıntılı Rapor hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı rapor Değerlendirme Sonucunu daiçermektedir.

4- Yol Haritası
Yol Haritası hizmetimiz Ayrıntılı Rapor ve Değerlendirme Sonucunu da içermektedir (Değerlendirme Sonucu için İstanbul dışı ilkeler burada da geçerlidir). Yol
Haritası ile analitik yöntemler ile firmanın Sanayi 4.0 sürecine dönüşümde firmaya özgü benimseyerek harekete geçmesi gereken temel strateji ve hareketler
belirlenerek stratejik plan halinde firmaya sunulmaktadır.

hizmet için test4ware | sanayi için test4ware

Eğitim 4.0 Danışmanlığı

edu4ware k12 ve yükseköğretim için hazırladığımız, 4ware yaklaşımına dayanan ve ilk-orta öğretim ile yükseköğretimde Sanayi 4.0’ın ihtiyaç duyduğu geleceğin mesleklerine hazır insan gücünün yetiştirilmesi sürecine ilişkin durum analizi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. edu4ware ile sunulan test ile öğretim kurumlarının Sanayi 4.0’ın gerekleri karşısındaki durumları (fiziki altyapı, yazılım gücü, personel düzeyi gibi) tespit edilmektedir.

edu4ware testi ile öğretim kurumlarının Sanayi 4.0 için hayata geçirdikleri Eğitim 4.0 uygulamaları incelenmekte ve 4ware yaklaşımında belirlenen dört yetkinlik alanındaki (hardware, sonftware, netware, wetware) durumları skorlanmaktadır. edu4ware ile Eğitim 4.0 Potansiyeli ölçülen öğretim kurumunun temel altyapı, personel, yazılım, ilişki ağı potansiyelleri analiz edilerek raporlanmakta ve bu rapor üzerinden kurum yöneticileriyle ortak bir yol haritası çıkartılmaktadır. Yol haritasında belirlenen hedefler doğrultusunda Prof. Dr. Sinan Alçın öncülüğündeki uzman ekibimizle Eğitim 4.0 Dönüşüm Danışmanlığı hizmetini de sunmaktayız.

Prof. Dr. Sinan Alçın’ın konu ile ilgili yazılı ve görsel basında yayımlanmış içeriklerine ve Eğitim 4.0 haber ve uygulamalarına edu4ware bloğumuz olan egitim4.com adresinden erişim sağlabilirsiniz.

error: Veriler Korunmaktadır.