Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Anasayfa » Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Geleceği birlikte yönetelim

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Dünyadaki en gelişmiş ve en başarılı işletmelerin ortak özellikleri sistematik olarak nitelikli danışmanlık hizmeti alıyor olmalarıdır. Hem ulusal hem de uluslararası rekabet ortamında daha iyi olmak ve ön plana çıkmak isteyen işletmeler danışmanlık hizmetlerine büyük önem vermektedir. Dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de değişen konjonktüre ve yeniliklere uymaya çalışan şirketlerin uluslararası pazarlara açılma gereksinimi, organizasyonlarını geliştirme ve kurumsal yönetim oluşturma süreçlerini hızlandırmıştır. Günümüzün zorlu rekabet koşullarında, şirketlerin organizasyonel yapılarının ve iş süreçlerinin temel stratejik hedefleriyle uyumlu biçimde yapılandırılması çağdaş yönetim ilkelerinin temel bir gereğidir.

Gerek şirketi büyütmek, gerek kapsamlı bir dönüşümle geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirmek amacıyla işletmeler stratejilerini belirlerken etkin kararları almak ve bunları hayata geçirmek için yönetim danışmanlığı hizmetinden faydalanır. Şirketlerin önemli yönetimsel kararlarını bilimsel yöntemler ile almaları; mevcut şartların çok yönlü bakış açısıyla analiz edilerek ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip uzmanların katkılarıyla gerçekleşebilir.

Yönetim danışmanlığı hizmetleri, şirketlerin genel yönetim süreçlerinin değerlendirilerek geliştirilmesi, planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontrol etkinliklerinin güçlendirilmesi adımlarını içermektedir. Yönetim danışmanlığı, iş stratejisi, organizasyon yapısı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunları inceleyen ve uygun önerileri geliştirerek çözümler sunan, bu çözümlerin uygulanmasına katkıda bulunan danışmanlık hizmetidir.

4ware Araştırma, müşterilerine hizmet verirken değişen pazar ve rekabet şartlarına en hızlı uyum sağlayan ve beklenmeyen durumlara karşı müşterilerini en iyi şekilde hazırlayan aksiyon planlarında uygulanabilir, ölçülebilir ve güçlü etki yaratan çözümler sunma ve bunları hayata geçirirken bilimsel, akademik ve ilgili sektörün gerektirdiği öncü ve yenilikçi katma değer odaklı prensiplerini yürütür.

Yönetim Danışmanlığı kapsamında işletmelerin ihtiyaç duyabileceği hizmetler:

Stratejik Yönetim Danışmalığı

 • İşletme Analizi: Durum tespiti, SWOT analizi, saha araştırması, piyasa koşullarına göre bilimsel yönetim kurum analizi
 • İşletme Hedef ve Stratejilerin Belirlenmesi ve Yol Haritası: Kurum, rekabet ve pazarlama stratejileri, süreç analizi, yönetsel analiz ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi
 • Yönetim Sistematiği İyileştirme: Yönetim sitemleri tasarımı yapılması ve geliştirilmesi
  • Stok Yönetim Sistemi Geliştirme
  • Üretim Yönetimi Sistemi Geliştirme
  • Maliyetlendirme Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi
  • ERP Yazılım Altyapısının Kurulması ve Geliştirilmesi: Kurulan sistemlerin veriler haline getirilerek, yönetim bilgi raporlarının oluşturulması, parametrik ilişkilerin oluşturulması, kurulan tüm sistemlerin entegre edilmesi
  • Süreç İyileştirme ve Dönüşüm Çalışmaları
 • Sanayi 4.0 Dönüşüm Danışmanlığı
 • İK 4.0 Danışmanlığı
 • Yatırım Fizibilite Danışmanlığı
  • Pazar Araştırması
  • Hukuki Değerlendirme
  • Teknik Araştırma
  • Ekonomik Uygunluk Araştırması
  • Finansal İnceleme ve Raporlama
  • Örgütsel Değerlendirme
  • Risk Değerlendirmesi
 • AR-GE Merkezi Danışmanlığı
 • 2.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre hareket edilmesinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Mevcut faaliyetlerin AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında değerlendirilerek yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi
 • AR-GE personeli istihdam edilmesine destek olunması, yeterli AR-GE birikimi ve yeteneği olan birimlerde çalışmış doğru kişilere yönlendirme
 • AR-GE merkezi kurulum projesinin hazırlanması
 • AR-GE merkezi başvuru dosyasının hazırlanması
 • Proje başvuru süreçlerinin takibi, sunumların hazırlanması ve hakem ziyaretleri yönetimi
 • Denetleme raporlarının hazırlanması ve denetim süreci eğitimi verilmesi
 • TÜBİTAK projeleri oluşturulması
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilecek ara dönem faaliyet raporlarının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına destek verilmesi
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri faaliyetleri kapsamında yönetici şirkete ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak raporlara ilişkin destek sağlanması

Raporlama

 • Süreç kontrol ve performansı izleme raporlarının hazırlanması
 • Saha araştırması ve sonuçların raporlanması
 • Faaliyet raporlarının hazırlanması
 • Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması
 • Entegre raporlamanın hazırlanması

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

 • Kurumsal Yapılandırma ve Reorganizasyon: Süreç revizyonu ve optimizasyonu, yetkinlikler ve görev tanımları belirlenir.
 • Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Pekiştirilmesi: Kurum kültürünün tespiti ve geliştirilmesi ile kurum kültürü analizi yapılır ve kurum değerleri netleştirilir.
 • Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Süreci Danışmanlığı
 • Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Süreci Danışmanlığı
 • Kurumsal Derecelendirme: Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında derecelendirme yapılması ve süreçlerin takibi ve yönetimi yapılır.
  • Kurumsal Yönetim (Kurumsal Yönetim Karnesi)
 • Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Gelişim Danışmanlığı
 • Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Süreç Yönetimi
  • Organizasyon yapısının geliştirilmesi: Görev tanımlarının belirlenmesi, yeniden yapılanma ve organizasyon tasarımı
  • Kurumsal kimlik çalışmaları
  • Yönetim kurulu yapılanması
  • Standartların oluşması ve sağlıklı büyüme için yönetmeliklerin belirlenmesi
  • Liderlerin geliştirilmesi
  • Kurumsal/Aile/Ortaklık Anayasalarının oluşturulması
  • Aile işletmelerinde kurumsal yönetim süreçlerinin kurulması, eğitimlerinin verilmesi ve denetimlerinin yapılması
 • Marka Yönetimi Danışmanlığı

Marka yönetimi, markanın değerleme çalışmalarında istenilen konumda yer almasını sağlayan uzun soluklu bir süreç danışmanlığıdır. Marka yönetim danışmanlığı kapsamında markanın stratejik konumlandırılması stratejisini istikrarlı bir şekilde sürdürmesi için marka yönetimi esaslarının uyulmasının sağlanması ile istenilen hedeflere ulaşılacaktır. Pazarlama departmanı olan veya az sayıda profesyoneli bulunduran tüm işletmeler için marka yönetim desteği ile ajansların ve çözüm ortaklarının doğru seçimi, ortaya çıkan işlerin markaya uygunluğu için danışmanlık hizmeti verilir.

 • Marka yönetimi üzerine stratejik kararlar almak, var olan markayı geliştirmek ya da yeni bir marka kurmak amacına hizmet eden eğitimler verilmesi
 • Yeni Marka Lansman Danışmanlığı
 • Stratejik Marka Yönetimi:
  • Pazar Araştırması
  • Tüketici Davranışları ve Eğilimleri
  • Markalaşma Süreci
   • Marka Kimliği Oluşturma
   • Marka Konumlandırma
  • Marka Stratejisi Geliştirme
  • Marka İletişim Stratejisi Oluşturma
  • Medyanın Etkin Kullanımı
 • Marka Denetleme Danışmanlığı: Marka değeri ölçümü ve takip süreçleri ile patent ve telif hakları danışmanlığı hizmetleri.
 • Stratejik Kurumsal İletişim Yönetimi:
  • Konu/Gündem Yönetimi
  • İtibar Yönetimi
  • Liderlik İletişimi
  • Algı Yönetimi
  • Medya İlişkileri Yönetimi
  • Kriz Yönetimi

Finansal Yönetim Danışmanlığı

 • Şirket Değerleme
 • Mali Analiz ve Raporlama Birimlerinin Yapılanması
 • Muhasebe Sistemi ve Raporlama Sistemi Kurulması
 • Muhasebe Sisteminin Analizi ve Yapılanması
 • Gelir Artırma Stratejileri ve Pazar Stratejisi
 • Maliyet Sisteminin Analizi ve Yapılandırılması ile Maliyet Optimizasyonu
 • Bütçe ve Bütçe Sistemlerinin Yapılandırılması
 • İç Denetim Sistemlerinin Kurulması

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Prof. Dr. Sinan Alçın ve kendisinin önderliğinde titizlikle seçilen danışman iş
ortaklarımız Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ile deneyimlerini ve metodolojik
yaklaşımlarını Yönetim Kurulu toplantılarında kurumlar ile paylaşarak alınacak
kararlarda etkin bir değerlendirme sunarlar.

Halka açık şirketlerin kurumsal yönetiminde önemli role sahip olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği konusunda 4ware Araştırma olarak uzman akademik ağımız ile destek sağlıyoruz…

error: Veriler Korunmaktadır.